tervetuloa!

Olemme tunnelmallinen ja intiimi joogastudio Katajanokalla.
Tervetuloa nauttimaan monipuolisista tunneistamme ja kodikkaasta miljööstä
Joogaholiaa – Katajanokkaan.

opettajat

Olemme ylpeitä rikkaasta ja moninaisesta Joogaholiaa -tiimistämme. Tuntimme ovat erilaisia, mutta jaamme kaikki yhteisen intohimon joogan maailmaan ja holistiseen hyvinvointiin.

Tutustu opettajiimme:

SAIJA:

Saija on Joogaholiaa – Katajanokan perustaja ja tuore joogaopettaja. Saija on harrastanut joogaa vuodesta 2009 alkaen, ja vuonna 2018 hän suoritti RYT200 hathajoogan opettajaopinnot Balilla, Ubudissa. Joogafilosofian painotuksella suoritetut opinnot avasivat ovet joogan pitkään

filosofiseen traditioon, joka resonoi Saijan elämänkatsomuksen kanssa. Samalla hänen joogaharjoituksensa lähtökohta kääntyi päälaelleen, fyysisestä harjoituksesta henkiseksi harjoitukseksi. Myöhemmin samana vuonna Saija suoritti Grounding Yin® -ohjaajaopinnot, jossa restoratiivisiin yin-asanoihin yhdistetään kehon energiakanavien, meridiaanien, käsittelyä.

Tunneillaan Saija haluaa kannustaa ihmisiä kuulemaan omia tarpeitaan ja muokkaamaan harjoitusta niiden mukaan. Hän uskoo, että se mitä ja miten harjoittelemme, vaikuttaa vähitellen myös muihin elämän osa-alueisiin, ja siksi tasapainoinen, itselle uskollinen joogaharjoitus on niin tehokas. Joogaharjoitus on Saijalle henkinen harjoitus, jossa haastetaan mieltä ja kehoa välillä raskaastikin, mutta suunnistetaan aina kohti mielen rentoutta ja siitä seuraavaa hyvää oloa. Filosofia on tunneilla läsnä käytännönläheisellä ja rennolla tavalla, mutta samalla olennainen osa kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäävässä harjoituksessa.

Saijan tunteihin kuuluvat dynaaminen hatha, hidas vinyasa flow, voimakasta hathaa ja yinia yhdistävät Yang & Yin -tunnit sekä hoitavat Grounding Yin® -tunnit. Saija tekee Grounding Yin® -hoitoja myös yksilöhoitona.

Joogaholiaa – Katajanokan Saija halusi suunnitella tukemaan kokonaisvaltaista joogaharjoitusta – paikaksi, jossa on hyvä olo ja hyvät aikomukset pääsevät kasvamaan.

Seuraa Saijaa somessa:

GLORIA:

Gloria aloitti joogan harjoittamisen 2002 astangajoogalla. Sen jälkeen hän tutustui ja ihastui kokonaisvaltaiseen, traditionaaliseen hathajoogaan. Gloria on asunut 6-vuotta ulkomailla ashramissa ja opiskellut joogaa useamman opettajan ohjauksessa Intiassa, Englannissa ja Tanskassa. Hän on suorittanut kansainvälisen Atman Federationin 2-vuotta kestävän joogaohjaajakoulutuksen ja suuren joukon muita joogaa ja joogafilosofiaa käsitteleviä kursseja ja koulutuksia. Ennen Suomeen paluutaan hän opetti joogaa Tanskassa ja Ruotsissa. Vuonna 2017 Gloria valmistui tantrajoogan ohjaajaksi viisi vuotta kestäneen ohjaajakoulutuksen päätteeksi, ja opettaan nyt joogan ohella syvällistä viikottaista tantrakurssia ja tantratyöpajoja.

Gloria on syventänyt osaamistaan dynaamisella Gokul Yogalla ja kävi vuosina 2018 ja 2019 Gokulchandra Dasin (Jani Jaatinen) ohjauksessa RYT300 vinyasa flow- ja RYT200 dynaamisen hathan opettajakoulutuksen. Gloria uskoo, että hyvä opettaja on ennen kaikkea hyvä oppilas, jonka vuoksi hän matkustaa ulkomailla vuosittain opettajiensa ohjaukseen.

Fyysisen asanaharjoituksen lisäksi Gloria on perehtynyt joogan hienovaraisiin vaikutuksiin, pranayama-harjoitukseen ja meditaatioon. Akateemiselta puolelta Gloria on valmistunut sosiaalipsykologian maisteriksi. Gradunsa hän on kirjoittanut mindfulness-meditaatiosta. Hän toimii myös joogahierojana ja tantrisena konsulttina.

Gloria opettaa studiollamme Gokul vinyasaa, Gokul hathaa, restoratiivista joogaa ja mindfulness yin-tunteja. Glorian tunnit koostuvat kehotietoisuutta, voimaa ja tasapainoa lisäävistä dynaamisista harjoituksista sekä itsetuntemusta, rauhaa ja läsnäoloa syventävistä nautinnollisen levollisista iltatunneista. Asanaharjoituksen lisäksi tunneilla pääsee sukeltamaan myös pranayaman ja erilaisten meditaatioharjoitusten maailmaan.

www.gloriasalo.com

Seuraa Gloriaa somessa:

NOORA:

Noora on harrastanut joogaa vuodesta 2004 lähtien, ja on kokeillut joogapolullaan useita eri joogatyylejä. Noora aloitti astangajoogalla, ja hänen harjoituksena oli pitkään säännöllisen epäsäännöllistä, kunnes muutto Lontooseen vuonna 2011 toi mukanaan suurkaupungin laajan tarjonnan. Pian leikkisät vinyasa flow-tunnit, jivamukti, iyengar ja yin olivat korvanneet astangan harjoituksessa.

Lukuisten workshopien seurauksena Nooran kiinnostus joogan kasvoi entisestään, ja hän valmistui vinyasa flow-ohjaajaksi vuonna 2016, soundbath-ohjaajaksi vuonna 2017 ja yinjoogan ohjaajaksi vuonna 2018. Joogaopintojen lisäksi Noora on myös koulutettu thaijoogahieroja ja valmistaa mala-meditaatiokoruja.

Noora opettaa studiollamme vinyasa flowta, yinjooga ja ohjaa soundbath-äänirentoutuksia. Nooran tunnit ovat erilaisia, yinjoogassa ja äänikylvyissä haetaan täydellistä rentoutumista, kun taas vinyassa flow-tunneilla voimaa ja kehonhallintaa. Tasapainoisessa harjoituksessa molempia tarvitaan. Asana harjoituksen lisäksi Noora tuo tunneilleen pranayama-hengitysharjoituksia sekä mantroja. Nooralta voi myös varata ajan thaijoogahierontaan.

Seuraa Nooraa somessa:

TEIJA:

Teija on pitkän linjan KPJAYI- auktorisoitu astangajoogaopettaja sekä kehonhuollon ja restoratiivisen joogan ohjaaja. Harjoitteluvuosia hänellä on takana lähes kaksikymmentä, ja vuodesta 2005 alkaen Teija on opettanut joogaa päätyönään. Teija on käynyt opettajakoulutuksensa Etelä- Intiassa, KPJAYI:ssa, Mysoren kaupungissa vuosina 2011 ja 2014. Hän on tehnyt lukuisia opintomatkoja instituuttiin vuosien 2005-2015 aikana ja viettänyt Intiassa yhteensä 2,5 vuotta harjoitellen Joisin perheen kanssa. Teija on lisäksi opiskellut mm. shiatsun, shindon ja reikin perusteet ja tehnyt pro gradu- tutkielman hindulaisesta mytologiasta Helsingin yliopiston uskontotieteiden laitokselle vuonna 2008.

Jooga on ollut Teijalle koko aikuisiän kestänyt henkinen tutkimusmatka ja kehittymistä tukeva voima, josta löytää aina uutta ihmeteltävää ja hämmästyttävää syvyyttä. Omien lasten myötä Teija on tutustunut raskausajan ja synnytyksen jälkeiseen joogaharjoitukseen, sekä laajentanut osaamistaan myös lempeämpien harjoitusmuotojen ja restoratiivisen joogan puolelle.

Teija opettaa studiolla astangajoogaa, lempeää hathaa sekä räätälöityjä tunteja odottaville äideille ja tuoreille äideille vauvojensa kanssa. Teijan tapa opettaa on selkeä, keskusteleva ja energisoiva. Teijalle on tärkeää, että harjoittelijat kehittyvät monipuolisesti kaikilla tunneilla ja oppivat kuuntelemaan kehon sisäisiä tuntemuksia ja viestejä sekä toimimaan niiden mukaisesti.

Seuraa Teijaa somessa:

JONNA:

Jonna valmistui joogaohjaajaksi Nepalissa vuonna 2017. Nepal Yoga Home tarjosi hänelle mahdollisuuden tutustua syvemmin joogaharjoitukseen, joogan filosofiaan, ja erilaisiin hengitys- ja meditaatioharjoituksiin. Ohjaajakoulutuksen jälkeen alkoi säännöllinen joogan harjoittelu ja syvempi tutustuminen eri traditioihin. Kahden opetusvuoden aikana Jonna on ohjannut mm. vinyasa-, yin- ja hathajoogaa sekä Suomessa että Skotlannissa. Lisäksi hänellä on kokemusta pienryhmien opettamisesta, joissa räätälöidään jokaiselle oma henkilökohtainen harjoitusohjelma. Opettamisen lisäksi hän käy myös muiden ohjaajien tunneilla saadakseen syvyyttä omaan harjoitukseen.

Jonnan käsitys joogaharjoituksesta on dualistinen, johon kuuluu kehon haastaminen, mutta lempeästi ja kehoa kuunnellen. Hänen dynaamiset tuntinsa tehdään usein rauhallisella tempolla, mutta asanoihin jäädään usein pidemmäksi aikaa. Jonnan näkemyksen mukaan näin taataan liikkeen turvallisuus ja asanoiden oikea toteutus. Tunnit sopivatkin niin vasta-alkajille kuin enemmän harjoitelleille joogaajille.

Opettamisessa Jonna pitää tärkeänä ihmisläheisyyttä, joka on yksi hänen keskeisistä arvoistaan. Jonna lähestyy jokaista henkilöä tämän fyysisten ja henkisten tarpeiden ja rajoitteiden mukaan, näin mahdollistaen jokaiselle räätälöidyn harjoituksen. Lisäksi Jonnan ohjaukseen kuuluu joogan perinteiden kunnioitus ja niiden ylläpito. Tunneilla saattaa kuulla huomautuksia joogaan historiaan tai perinteisiin liittyen.

ELISA:

Elisan joogatie alkoi vuonna 2008 vastapainona fyysiselle liikunnanohjaajan työlle. Jooga vei mukanaan, sillä se oli paikka rauhoittua ja keskittyä omaan itseen. Pitkään jooga kulki mukana rakkaana harrastuksena, jamatkan varrella hotjooga vaihtui astangaharjoitukseksi. Astangan

myötä mukaan tuli myös omatoiminen harjoittelu. Tämän jälkeen vinyasa flow-tunnit ja yin-tunnit veivät mukanaan leikkisän ja palauttavan joogan maailmaan.

Elisa kouluttautui joogaopettajaksi vuonna 2014 Helsingissä, kun koki olevansa valmis jakamaan omia oivalluksiaan myös muille. Tämän jälkeen hän on jatkokouluttautunut säännöllisesti lisätäkseen omaa tietämystään mm. yinjoogasta ja restoratiivisesta joogasta.

Elisalle joogassa tärkeintä on itsetutkiskelu, itsensä hyväksyminen ja arvostaminen unohtamatta sitä, että jooga voi joskus olla myös kokeilevaa ja lekkisää. Myös anatomiset linjaukset ja turvallinen harjoitus korostuvat Elisan tunneilla, sillä fysioterapeuttina hän omaa vahvan fysiologisen tietämyksen. Elisa kokee tunneillansa tärkeäksi sen, että oppilaat kuuntelevat itseään ja uskaltavat muokata omaa harjoitustaan.

Joogaa Elisa on opettanut säännöllisesti vuodesta 2014 ja tällä hetkellä hän on siirtymässä kohti uutta elämänvaihetta päätoimisena joogaopettajana. Tervetuloa Elisan tunneille rauhoittumaan ja lisäämään elämään energiaa ja iloa. Elisa opettaa studiollamme perjantai illoissa kokeilevaa vinyasa flowta ja restoratiivistä yiniä.

Puh: +358 40 824 72 79

www.joogaholiaa.fi
• Katajanokankatu 3 •
Helsinki

info@joogaholiaa.fi

Merja Simberg: I won’t let you down, the Dreamer said, 2016