Terapiapalvelut

Kasvua ja oman näköistä elämää terapian avulla.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavaralähtöistä, vahvuuksiin keskittyvää työskentelyä, jossa pyrimme vahvistamaan sinun voimavarojasi ja tunnistamaan asioita, joita haluat elämääsi lisää.

Ratkaisukeskeisen filosofian mukaan jokainen meistä kantaa sisällään valtavaa viisautta. Terapeutin tehtäväksi jää tarjota turvallinen tila itsetutkiskelulle ja kysyä kysymyksiä, jotka johdattavat sinut vastausten ja oivallusten äärelle, kohti sinun näköistä tulevaisuutta.

Terapiatyöskentelyn myötä sinulle vahvistuu käsitys siitä, mitä sinä haluat ja tarvitset. Tällöin toimintamme ja elämänvalintamme ohjautuvat voimakkaammin omasta itsestämme kuin ulkopuolelta. Menneet kokemukset löytävät uusia merkityksiä ja omanarvontunne ja pystyvyyden tunteemme kasvaa. Vaikeiden elämänkokemusten taakka kevenee, jolloin syntyy tilaa uudelle.

Työskentely on täysin luottamuksellista, turvallista ja sinun tarpeistasi lähtevää. Usein lyhytterapiassa tapaamisten määrä asettuu 5-20 kerran välille, mutta toivotut tulokset voidaan saavuttaa nopeamminkin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia & valmennus

Yksilötapaamiset

70 € / 60 min

Voit varata tapaamisten yhteyteen eri mittaisia hoitoja, joiden aikana tapaamisten anti ehtii integroitua ja juurtua sinuun.

RATKAISUKESKEINEN PARITERAPIA

Yhdessä kohti toivottua tulevaisuutta.

Ratkaisukeskeinen pariterapia tarjoaa paikan ja tilan syventyä parisuhteenne äärelle. Parisuhteen intiimiys tuo meistä jokaisesta esiin parantamattomia haavoja ja kohtaamattomia pelkoja ja parisuhde tarjoaa siten meille mitä parhaimman maaperän henkilökohtaiselle kasvulle. Terapiatyöskentelyn avulla voidaan työstää suhteen kipukohtia sekä vahvistaa jo olemassa olevia voimavaroja.

Mennyt ja tuleva kulkevat työskentelyssä sulavasti rinnakkain. Työskentely selkiyttää sitä, millaista tulevaisuutta kohti teillä on halu edetä ja millaisia tarpeita teillä on parisuhteessa sekä yksilöinä että yhdessä. Tapaamisissa käsitellään juuri niitä teemoja, jotka ovat teille ajankohtaisia ja tärkeitä.

Terapeutti toimii puolueettomasti ja neutraalisti keskusteluissa, mikä mahdollistaa molemmille osapuolille kuulluksi ja nähdyksi tulemisen. Työskentely sopii eri parisuhteen vaiheissa oleville pareille ja sen avulla voidaan saada tukea yhdessä kasvamiseen, ristiriitojen ratkaisemiseen sekä läheisyyden ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen.

Ratkaisukeskeinen pariterapia

Paritapaamiset

80€ / 60 min

"Ihmisyys ja elämä on kokonaisuus, jossa pieniltäkin tuntuvilla muutoksilla ja oivalluksilla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Jokainen päivä tarjoaa mahdollisuuden onnellisempaan ja tasapainoisempaan tulevaisuuteen."

It's not magic. It's YOU.

”Alussa jännitti. Pelotti, mitä voin kertoa ja tuomitaanko minut. Taisit sanoa, että ei ole pakko kertoa kaikkea ja se tuntui sisimmässäni asti, että ei tosiaan ole. Voin jakaa palan kerralla eikä ole pakko mennä syvimpiin/synkimpiin asioihin. Se loi turvaa ja tilan tunnetta. Olin hämmästynyt kuinka hyvältä ja läheiseltä/turvalliselta tila tuntui. Työskentelyn myötä onnistuin näkemään itseeni paremmin. Onnistuin tuntemaan jonkinnäkösen arvokkuuden, että minä olen edes jollain tavalla merkityksellinen. Pystyin hyväksymään tilanteeni ja sen, että se ei määritä minua. Sinulla tuntuu olevan niin luonnollinen kyky vuorovaikuttamiseen. (Toki ymmärrän, että se varmasti on hartaasti harjoiteltu taito). Joka tapauksessa olet oikeassa tehtävässä.”

”Kaikista hyödyllisimmät kysymykset olivat niitä vaikeimpia, eli jotka pistivät kyseenalaistamaan taikka vahvistamaan omia ajatuksia ja omaa elämää. Joutui tavallaan asettumaan tosissaan irti omasta elämästä ja tarkastelemaan asioita toisesta näkökulmasta. Saijan kanssa oli todella luontevaa työskennellä ja ilmapiiri oli tukeva, turvallinen ja kannustava aina. Oli hyvin tilaa omilla ajatuksille ja Saija saikin hyvän fiiliksen luotua aina kipeidenkin asioiden ympärille. Työskentely auttoi hahmottamaan kipupisteitä paremmin ja luomaan uskoa, että niitä käsittelemällä on helpompi hengittää tulevaisuudessa. Itsevarmuutta oman onnellisuuden tavoitteluun tuli huomattavasti lisää ja olen ehkä määrätietoisemmin kulkemassa omia haaveita ja omaa parempaa elämää kohti.”

”Työskentely oli toteutettu mukavassa ja teraupetin näköisessä tilassa. Se auttoi itseäni prosessoimaan jotenkin erilailla. Terapia oli itsessään rauhallinen, tilaa antava ja luotettavan tuntuinen. Kotiin tulleet tehtävät olivat hyödyllisiä. Työskentelytapa, että lähestytään asioita erilaisilla itselleni ”yllättävillä” kysymyksillä panivat minut katsomaan asioita ja tilanteita eri katsekannoilta, jotka olivat hyödyllisiä ja eteenpäin työntäviä. Sain lisää "kuituja” omaan käsitykseen siitä, minkälainen olen. Sain vihdoinkin nostettua ulos teemoja, jotka olivat jääneet liian pitkään taka-alalle. Se oli vapauttavaa. Ehkä eniten uudelleenkäsittelemistä siitä, että minun tunteet ovat oikeita, oikeutettuja ja lupa tuntea niin. Näiden lisäksi vielä lämmin, omanäköinen ja vaivaton vuorovaikutus samalla ikäskaalalla olevan terapeutin kanssa. ”

Asiakkaiden kokemuksia:

"Ilmapiiri ja Saijan läsnäolo on ihanan rauhallinen ja hyväksyvä, zen :-)"

Tapaamiset voidaan toteuttaa myös etänä, ota yhteyttä ja kysy lisää!